TipEchtSusteren TipEchtSusteren TipEchtSusteren

Uw mening over Echt-Susteren Aanmelden

16-01-2020

Betrokkenheid met de gemeente en provincie Echt-Susteren

Onderzoek van de beleving van de burgerparticipatie in de gemeente Echt-Susteren

Mate van participatie in de gemeente Echt-Susteren bij het maken van gemeentelijk beleid. Zie in het plaatje hoe de gemeente Echt-Susteren scoort t.o.v. buurgemeenten en de rest van Limburg. Op een schaal van 1 tot 10 konden inwoners aangeven in welke mate ze zich betrokken voelden bij hun eigen gemeente. Lees de onderliggende resultaten over burgerparticipatie in bijgaande rapportage. 


Download resultaten