TipEchtSusteren TipEchtSusteren TipEchtSusteren

Uw mening over Echt-Susteren Aanmelden

29-05-2019

Stoba Echt

Publieke raadpleging onder de inwoners van Echt-Susteren over Stoba Echt

Horst, 25 juni 2019

Stoba Echt-Susteren
Onlangs sloot discotheek en café Stoba, de laatste uitgaansgelegenheid in Echt, haar deuren. Een faillissement ligt ten grondslag aan de sluiting van discotheek Stoba. Momenteel onderzoekt een curator of een doorstart mogelijk is.

Toponderzoek vroeg de deelnemers van TipEchtSusteren hoe het uitgaansleven verbeterd zou kunnen worden, nu de Stoba failliet is gegaan. 48% van de respondenten reageert met ‘door een nieuwe uitgaansgelegenheid te openen’. 38% van de respondenten geeft aan dat er ook gewerkt kan worden met periodieke feesten in plaats van vaste uitgaansgelegenheden.

Respondenten reageren verdeeld op de stelling ‘In Echt komt te weinig uitgaanspubliek om een uitgaansgelegenheid draaiende te houden’. 36% van de respondenten is het (zeer) eens met de stelling. Een kwart (25%) van de respondenten geeft aan het (zeer) oneens te zijn met de stelling.

Toekomst Stoba-pand
Een meerderheid, 56% van de respondenten, ziet graag een nieuwe uitgaansgelegenheid terugkomen in het oude Stoba-pand.

Benieuwd naar de resultaten op de laatste vraag over wie er verantwoordelijk is voor het faciliteren van uitgaansgelegenheden in Echt? Lees hier de volledige rapportage. 70 respondenten van TipEchtSusteren namen deel aan het onderzoek. Hierdoor zijn de resultaten op dit moment nog indicatief en niet representatief.

Alle onderzoeken van het burgerpanel TipEchtSusteren zijn te lezen op www.TipEchtSusteren.nl. Wilt u ook meepraten en meedenken over de volgende raadpleging van TipEchtSusteren? Meld u hier aan voor TipEchtSusteren.


Download resultaten